Skip links

Curs Programació Neurolingüistica

Curs Programació Neurolingüistica

DATA D’INICI: 05/04/2016
DATA FINALITZACIÓ: 05/05/2016
DIES DE CLASSE: Dimarts i Dijous
HORARI: 18:30 A 21:00 HRS.
DURADA: 30 hrs.
LLOC D’IMPARTICIÓ: CATT GREMI (Avda. Comunitat Europea, nº 34) 08917 BADALONA
TOTALMENT PRESENCIAL (Places Limitades) / FORMACIÓ SUBVENCIONADA / Cost Gratuït

– 1. PRESSUPOSTOS BÀSICS DE LA PNL (1 h)

– 1.1 Origen i evolució de la PNL
– 1.2 El model gestàltic
– 1.3 Aplicacions de la PNL a diferents contextos

– 2. QUÈ ÉS EL MAPA? (2 h)

– 2.1 Les pressuposicions
– 2.2 Mapa i territori
– 2.3 Interpretar la realitat.

– 3. DISSENY I CONSECUCIÓ D’OBJECTIUS (4 h)

– 3.1 Estat actual i estat desitjat.
– 3.2 Formulació d’objectius Regles
– 3.3 Metaobjectius.

– 3.4 Ecologia
– 3.5 Indicadors
– 3.6 Recursos

– 4. CALIBRATGE I AGUDESA SENSORIAL (4 h)

– 4.1 Agudesa sensorial Reconèixer els estats externs, per a reconèixer els estats interns.
– 4.2: Calibratge: reconèixer els canvis en les emocions de l’altre.
– 4.3 Rapport

– 5. EXPERIÈNCIA SENSORIAL VERSUS AL·LUCINACIÓ (AFIRMACIONS I INTERPRETACIONS) (4 h)

– 5.1 Construcció de l’experiència subjectiva.
– 5.2 Les creences

– 6. NIVELLS DE COMPETÈNCIA EN L’APRENENTATGE (8 h)

– 6.1 La PNL en l’aprenentatge
– 6.2 Les etapes de l’aprenentatge
– 6.3 Les submodalitats
– 6.4 Desenvolupament de talents i ancoratge de recursos personals
– 6.5 Estratègies d’aprenentatge amb tècniques de PNL

– 7. COMUNICACIÓ VERBAL, NO VERBAL I METAFÒRICA (7 h)

– 7.1 El procés de comunicació

– 7.2 Sistemes de representació sensorial
– 7.3 Models de comunicació
– 7.3 Moviments dels ulls
– 7.4 La influència de les metàfores

 INSCRIPCIONS
Per mes informació, s’ha de posar en contacte en les oficines de l’edifici CATT GREMI Srta. Lourdes
Tl. (93 384 60 75), emplenar el document de pre-inscripció que trobarà a aquí i fer-lo arribar per Mail recepcio@aemifesa.org / fax (93 384 27 11)
En cas de que hi hagi una plaça vacant, rebrà un e-mail de confirmació en un període màxim de dos dies.
Únicament d’aquesta manera, es farà efectiva la reserva.