Skip links

Curs Tècniques Administratives Bàsiques d’oficina

Curs Tècniques Administratives Bàsiques d’oficina

DATA D’INICI: 23/02/2016
DATA FINALITZACIÓ: 28/06/2016
DIES DE CLASSE: Dimarts, dimecres i dijous
HORARI: 16:00 a 19:00 hrs.
DURADA: 150 hrs.
LLOC D’IMPARTICIÓ: CATT GREMI (Avda. Comunitat Europea, nº 34) 08917 BADALONA
TOTALMENT PRESENCIAL (Places Limitades) / FORMACIÓ SUBVENCIONADA / Cost Gratuït

CONTINGUTS DEL CURS:

– UF0517: ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL I DE RECURSOS HUMANS (30 h)

– 1. L’organització d’entitats públiques i privades.
– 2. L’organització dels recursos humans.

– UF0518: GESTIÓ AUXILIAR DE LA CORRESPONDÈNCIA I PAQUETERIA A L’EMPRESA (30 h)

– 1. Tractament de la correspondència i paqueteria interna i externa

– UF0519: GESTIÓ AUXILIAR DE DOCUMENTACIÓ ECONÒMICOADMINISTRATIVA I COMERCIAL (90 h)

– 1. Gestió auxiliar de documentació administrativa bàsica
– 2. Gestió bàsica de tresoreria
– 3. Gestió i control bàsic d’existències

 INSCRIPCIONS
Per mes informació, s’ha de posar en contacte en les oficines de l’edifici CATT GREMI Srta. Lourdes
Tl. (93 384 60 75), emplenar el document de pre-inscripció que trobarà a aquí i fer-lo arribar per Mail recepcio@aemifesa.org / fax (93 384 27 11)
En cas de que hi hagi una plaça vacant, rebrà un e-mail de confirmació en un període màxim de dos dies.
Únicament d’aquesta manera, es farà efectiva la reserva.