Skip links

Curs Prevenció Riscos Laborals

Curs Prevenció Riscos Laborals

DATA D’INICI: 30/03/2016
DATA FINALITZACIÓ: 09/05/2016
DIES DE CLASSE: Dilluns i Dimecres 18:30 a 21:00 hrs.
HORARI: 18:30 A 21:00 HRS.
DURADA: 30 hrs.
LLOC D’IMPARTICIÓ: CATT GREMI (Avda. Comunitat Europea, nº 34) 08917 BADALONA
TOTALMENT PRESENCIAL (Places Limitades) / FORMACIÓ SUBVENCIONADA / Cost Gratuït

CONTINGUTS DEL CURS:

– 1. CONCEPTES BÀSICS SOBRE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (7 h)
– 1.1. El treball i la salut: Els riscos professionals. Factors de risc
– 1.2.Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball
– 1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria

– 2. RISCOS GENERALS I LA SEVA PREVENCIÓ (12 h)

– 2.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat
– 2.2. Riscos lligats a l’entorn laboral
– 2.3. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
– 2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual
– 2.5. Plans d’emergència i evacuació
– 2.6. El control de la salut dels treballadors

– 3. RISCOS ESPECÍFICS I LA SEVA PREVENCIÓ EN EL SECTOR CORRESPONENT A L’ACTIVITAT DE L’EMPRESA (5 h)

– 4. ELEMENTS BÀSICS DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS (4 h)

– 4.1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
– 4.2. Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques
– 4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu

– 5. PRIMERS AUXILIS (2 h)

 INSCRIPCIONS
Per mes informació, s’ha de posar en contacte en les oficines de l’edifici CATT GREMI Srta. Lourdes
Tl. (93 384 60 75), emplenar el document de pre-inscripció que trobarà a aquí i fer-lo arribar per Mail recepcio@aemifesa.org / fax (93 384 27 11)
En cas de que hi hagi una plaça vacant, rebrà un e-mail de confirmació en un període màxim de dos dies.
Únicament d’aquesta manera, es farà efectiva la reserva.