Skip links

PIMEC proposa potenciar el contracte fix discontinu per acabar amb l’excessiva temporalitat laboral

Més d’un centenar de persones empresàries, directives, professionals i representants del món econòmic i polític han participat a la jornada “La temporalitat laboral en el punt de mira” organitzada per PIMEC. Segons l’Observatori de PIMEC, del total d’empleats assalariats a Catalunya el 2017, el 78,4% estaven contractats de manera indefinida i el 21,6%, temporalment. A la resta de l’estat els contractes indefinits tenen un pes bastant inferior al català (6,1 punts), i, en canvi, hi ha més empleats assalariats amb contracte temporal; concretament, el 2017 eren el 27,7%.

En aquest sentit, la patronal, conscient de l’excessiva temporalitat laboral i de la seva afectació en la competitivitat de les pimes, ha volgut posar sobre la taula aquesta qüestió per analitzar amb els agents implicats les causes que provoquen aquestes elevades taxes i fer propostes concretes que ajudin a reduir-les.

Causes de l’excessiva temporalitat i propostes de PIMEC:

 • Estacionalitat de les activitats. Tant a Catalunya com a la resta de l’estat hi ha sectors d’activitats necessàriament estacionals, com per exemple el turístic, l’agrari o l’educatiu. Tenint en compte que en aquests casos les instal·lacions de l’empresa sovint romanen tancades durant part de l’any, es fa necessari modular el volum de la plantilla.
  • PIMEC proposa potenciar el contracte fix discontinu, adaptant-lo a les necessitats pròpies de cada sector mitjançant la negociació col·lectiva sectorial. Aquest contracte permet adaptar les plantilles al volum de feina de cada temporada i, a la vegada, aporta seguretat i estabilitat als treballadors.
 • Períodes de prova insuficients. Els períodes de prova màxims marcats per l’Estatut dels treballadors han esdevingut insuficients en moltes professions. Són períodes excessivament curts, que no permeten avaluar l’adaptació del treballador/a al lloc de treball.
  • PIMEC proposa que aquesta qüestió sigui tractada en el marc de la negociació col·lectiva sectorial per tal d’analitzar i estipular la concreció necessària per a cada grup professional.
 • Escassa flexibilitat. En un entorn cada vegada més globalitzat amb proveïdors i clients d’arreu del món, les empreses tenen la necessitat d’una major flexibilitat horària per no perdre competitivitat. En aquest sentit, especialment les pimes troben dificultats per poder donar cobertura a aquestes necessitats, ja que tenen unes plantilles excessivament rígides.
  • PIMEC proposa establir un sistema de borsa d’hores que permeti la flexibilitat necessària a les empreses per atendre la seva activitat i que aporti, alhora, millores per tal que els treballadors, en funció de les seves necessitats, puguin millorar la conciliació de la vida personal i laboral.
 • Indemnitzacions per acomiadament elevades i amb molts riscos. La creixent inseguretat jurídica amb sentències tan dispars per part de diferents tribunals provoquen una certa reticència a l’hora de formalitzar contractes indefinits per part de les empreses.
  • PIMEC proposa una revisió legislativa que doti de majors garanties a ambdues parts a l’hora de procedir a un acomiadament procedent, així com una major agilitat en la tramitació del mateix.

La patronal no està d’acord amb algunes propostes que s’han fet en els darrers mesos, que van encaminades a gravar les empreses amb més impostos, a través de l’augment de quotes a la seguretat social de determinats tipus de contractes o de les indemnitzacions per la finalització d’aquests contractes. PIMEC entén que aquest tipus de mesures només provocarien desincentivació en la contractació per un problema real de costos i d’inseguretat jurídica.

La jornada ha comptat amb la participació d’experts de primer nivell, així com amb agents implicats en l’àmbit empresarial i institucional. Hi han participat, entre d’altres, Marcel Jansen, professor titular a la Universitat Autònoma de Madrid i investigador de FedeaJavier Pacheco, secretari general de CCOO CatalunyaCamil Ros, secretari general d’UGT Catalunya, i Maria Ángeles Tejada, directora general de Public Affairs, Randstad Espanya. El president de PIMEC, Josep González, ha estat l’encarregat d’obrir l’acte, i el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies de la GeneralitatJosep Ginesta, n’ha fet la cloenda.