Skip links

L’escola de Turisme del Sant Ignasi (URL-ESADE) organitza amb FEB PIMEC un debat per debatre la promoció turística de Badalona

L’acte organitzat pel professor de l’Escola de Turisme Sant Ignasi, Antonio Hermosilla, acompanyat del Vicepresident de FEB-PIMEC, Victor Betran i el president d’Honor de la pròpia federació, Joaquim Padrós, va servir per posar de relleu el potencial turístic de Badalona com a ciutat veïna de Barcelona. En aquest sentit, es va parlar de diferents fórmules que haurien de propiciar un impuls a la transformació econòmica cap al turisme però principalment es va parlar d’una col·laboració mitjançant un consorci de treball públicoprivat.

En el debat en què hi van participar, també, alumnes del centre, més enllà del veïnatge amb Barcelona es va destacar el potencial del litoral badaloní i sobretot, un treball conjunt que s’ha de fer tant em comerciants, hotelers i restauradors de la zona.

Un dels punts que va suscitar més debat va ser com atraure, precisament, el turista de Barcelona fora de la ciutat i que visiti la rodalia.

Hermosilla és considerat un dels professionals més reconeguts en l’àmbit de la consultoria turística i l’hoteleria del nostre país i Victor Betran és, a més, professor associat del Sant Ignasi.

El centre es va posar a disposició de la ciutat de Badalona per assessorar-la en matèria de turisme.