Skip links

La Generalitat impulsa els estudis per a la construcció d’un nou enllaç a la C-31 a Badalona

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat els estudis per a la construcció d’un nou enllaç a la C-31 a Badalona, amb la licitació de la redacció de l’estudi informatiu i el projecte constructiu corresponents. Aquesta actuació permetrà millorar l’accessibilitat a aquest eix viari, amb la formació d’una nova connexió al carrer del torrent de Vallmajor. El projecte que s’impulsa té com a objectiu descongestionar l’enllaç de Badalona nord (amb l’Avinguda de Martí Pujol), en especial en hores punta, i facilitar l’accessibilitat a la zona industrial de les Guixeres (costat muntanya de la C-31) i la zona industrial Badalona nord (costat mar de la C-31).

Paral·lelament, els estudis analitzaran la millora de l’enllaç de la C-32 amb la carretera B-500 de Tiana, per a simplificar i millorar-ne la funcionalitat. Així mateix, s’estudiaran les condicions de capacitat i de seguretat viària, en especial en hores punta, en l’entorn immediat de l’autopista C-32, entre l’anterior i el posterior enllaç existents, atesa la seva proximitat, tot valorant la necessitat de projectar carrils de trenat que facilitin els moviments generats.

La redacció de l’estudi i del projecte es liciten conjuntament, per un import de 350.000 euros i un termini total de 18 mesos. La inversió estimada per a l’obra és de 12 MEUR.