Skip links

FEB-PIMEC i els sindicats UGT i CCOO a Badalona signen un manifest de 7 mesures pel desenvolupament econòmic i social de Badalona

Patronal i sindicats es brinden a treballar amb el govern badaloní un any després de la seva constitució

Badalona, 15 de juny del 2016

FEB-PIMEC i els Sindicats majoritaris a Badalona CCOO i UGT han signat el manifest per la millora del futur econòmic i social de Badalona. El manifest, firmat per Vicenç Tarrats, Secretari de Política Territorial i del Barcelonès de CCOO, Felipe Barrera, Secretari Comarcal d’UGT del Barcelonès Nord i Josep Maria Puente, President de FEB-PIMEC té com a objectiu recuperar l’àmbit socioeconòmic de Badalona i ser el nucli de lideratge per desenvolupar polítiques locals ambicioses, com són: oferir llocs de treball de qualitat, donar perspectives de sostenibilitat i qualitat de vida per ciutadans i assolir el lloc que li pertoca a Badalona en el context Metropolità.

Passat el primer any del nou Ajuntament, les parts han constituït alguns dels instruments necessaris per encarar una nova etapa, en la qual es pretén obtenir l’atenció explícita i pràctica d’aquest entorn la urbanització industrial per recuperar els polígons industrials i millorar-ne les condicions, crear estratègies per la captació de noves empreses que aportin la creació de nous llocs de treball, de qualitat, sostenibles i crear futur de manera equilibrada. A la vegada, es pretén impulsar la indústria del turisme, encara que no sigui el principal sector.

Es busca desenvolupar conjuntament els marcs d’anàlisi en comú, debat, proposta i participació per aprofitar grans potencialitats de la ciutat i del Barcelonès Nord, així com la urgent definició de l’oferta, polítiques d’atracció d’operadors i la proactivitat per formar part dels marcs metropolitans. Sense deixar de costat les demandes de mobilitat, com poden ser la implementació d’accions necessàries per a la construcció dels laterals de l’autopista o accions concertades per garantir la mobilitat pública suficient, segura i accessible adequada a les necessitats de treballadors i a persones amb discapacitats.