Skip links

FEB-PIMEC assisteix a la presentació del Pla Director de les 3 Xemeneies

El  tresorer de FEB-PIMEC, Joan Famadas, ha assistit en representació de la Federació Empresarial a la presentació que el Sr Josep Armengol, Sotsdirector General d’Actuacions Urbanístiques i el Regidor Àlex Montornès del Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies. El govern municipal preveu portar a Aprovació Provisional el PDU al proper Ple d’octubre. A la presentació, a part dels Grups Municipals de Govern i oposició han estat convidats les entitats més representatives de la ciutat, entitats veïnals, sindicats, a més de FEB-PIMEC, com a màxim exponent representatiu a la ciutat dels empresaris i empresàries.