Skip links

Trobada de la FEB amb l’Ajuntament

El passat dia 7 de Setembre la FEB es va reunir amb part de l’actual junta de Govern de la ciutat encapçalat per l’alcalde de Badalona juntament amb la regidora de Promoció Econòmica, la regidora de Medi-ambient i el regidor d’Hisenda.
Aquesta trobada te com a finalitat intentar aconseguir una bona sintonia de treball i col.laboració amb l’actual govern de la ciutat per tal la FEB pugui amb totes les eines disponibles i amb el suport de l’Ajuntament donar els millors serveis, defensa d’interessos i recolzament als seus associats.

En aquesta trobada la FEB ja va proposar alguns temes pendents al nou Ajuntament per tal de no ajornar-los eternament com un nou impuls a la construcció de la B500, creació de nous espais industrials o reestructuració i modernització dels actuals, creació d’escoles de negocis o universitaries, fer de Badalona un centre de referència a nivell científic, tecnològic i sanitari amb la zona de Can Ruti, etc…volem fer de Badalona una ciutat atractiva per les empreses i crear una ciutat que sigui novament referència en l’àmbit empresarial i industrial.