Skip links

Nous cursos d’Aemifesa

Gràcies als acords de col.laboració que FEB-PIMEC i Aemifesa tenen, els fem arribar els cursos programats que tenen pels propers mesos:
Curs MF0601_2
“REPLANTEJAMENT D’INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES”
FORMACIÓ SUBVENCIONADA / Cost Gratuït
DATA D’INICI: 02/10/2017
DATA DE FINALITZACIÓ: 30/10/2017
DIES DE CLASSE: DE DILLUNS A DIJOUS
HORARI: 09:00 A 14:00 HORES I DIVENDRES DE 09:00 A 13:00 HORES
DURADA: 90 hrs.
LLOC D’IMPARTICIÓ: CATT GREMI (Avda. Comunitat Europea, nº 34) 08917 BADALONA
TOTALMENT PRESENCIAL (Places Limitades)

Curs MF0602_2
“MUNTATGE MECÀNIC I HIDRÀULIC D’INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES”
FORMACIÓ SUBVENCIONADA / Cost Gratuït

DATA D’INICI: 02/10/2017
DATA DE FINALITZACIÓ: 21/11/2017
DIES DE CLASSE: DE DILLUNS A DIJOUS
HORARI: 18:00 A 22:00 HRS.
DURADA: 120 hrs.
LLOC D’IMPARTICIÓ: CATT GREMI (Avda. Comunitat Europea, nº 34) 08917 BADALONA
TOTALMENT PRESENCIAL (Places Limitades)

Curs MF0603_2
“MUNTATGE ELÈCTRIC D’INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES”
FORMACIÓ SUBVENCIONADA / Cost Gratuït
DATA D’INICI: 02/10/2017
DATA DE FINALITZACIÓ: 08/11/2017
DIES DE CLASSE: DE DILLUNS A DIJOUS
HORARI: 18:00 A 22:00 HRS.
DURADA: 90 hrs.
LLOC D’IMPARTICIÓ: CATT GREMI (Avda. Comunitat Europea, nº 34) 08917 BADALONA
TOTALMENT PRESENCIAL (Places Limitades)

Curs MF0604_2
“POSADA EN SERVEI I OPERACIÓ D’INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES”
FORMACIÓ SUBVENCIONADA / Cost Gratuït

DATA D’INICI: 13/11/2017
DATA DE FINALITZACIÓ: 30/11/2017
DIES DE CLASSE: DE DILLUNS A DIJOUS
HORARI: 17:00 A 22:00 HRS.
DURADA: 60 hrs.
LLOC D’IMPARTICIÓ: CATT GREMI (Avda. Comunitat Europea, nº 34) 08917 BADALONA
TOTALMENT PRESENCIAL (Places Limitades)

TITULACIÓ EXIGIDA / IMPRESCINDIBLE PER PODER ACCEDIR AL CURSOS:

L’alumne ha de disposar d’una de les següents titulacions:

> GRADUAT EN ESO
> TÍTOL FP I O CFGM
> TÍTOL DE BACHILLER
> CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 2 O 3
> ACCÉS A CICLE FORMATIU DE GRAU MITJA O SUPERIOR
> PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER 25 O 45 ANYS

Haurà de facilitar el títol original o be una fotocopia compulsada
En cas de no poder acreditar els estudis, es tindrà que superar una prova d’accés de NIVELL II
Per mes informació, s’ha de posar en contacte en les oficines de l’edifici CATT GREMI  Srta. Lourdes
Tl. (93 384 60 75),  emplenar el document de pre-inscripció que trobarà a l’arxiu adjunt i fer-lo arribar per Mail recepcio@aemifesa.org  / fax (93 384 27 11)