Skip links

FEB- PIMEC presenta una moció al Ple Municipal per tal de dinamitzar els polígons industrials de Badalona

El president de la Federació Empresarial de Badalona, Josep Maria Puente, va presentar una moció en la sessió plenària d’aquest mes de novembre per tal de demanar a la totalitat dels grups municipals que donin suport a la modificació del POUM de la ciutat de Badalona. Puente va defensar que és necessari l’estudi que reordeni l’entorn dels polígons industrials de Badalona i, molt especialment, el polígon sud , el polígon de Bonavista i el polígon nord, permetent l’ampliació dels seus usos, de tal manera que hi puguin tenir cabuda empreses de serveis, noves activitats empresarials, places hoteleres i construcció d’habitatge protegit.

Pels empresaris, actualitzar i modernitzar aquests polígons és imprescindible per oferir unes instal·lacions de qualitat i potenciar que vinguin empreses i apostin per la ciutat. “Necessitem bons serveis d’electricitat amb potència suficient, amb correcte asfaltat i cartellera, voreres practicables, amb estructures tecnològiques de què gaudeix el món universitari i centres d’investigació completament innovadores, que gaudeixin de fibra òptica, amb bon enllumenat i que resultin respectuosos amb el medi ambient”, explica Puente.

Pel president també és important reordenar l’entorn de Can Ruti, a fi i a efecte que es pugui donar cabuda a més empreses d’investigació millorant la seva connexió amb la ciutat i convertir aquest entorn en un lloc de referència mundial.
Podeu seguir la seva intervenció al següent link:

https://www.youtube.com/watch?v=ndBSqgyQOj8

Al minut 02:14:38