Skip links

Curs Muntatge d’Instal·lacions Solars Fotovoltaiques

Curs Muntatge d’Instal·lacions Solars Fotovoltaiques

DATA D’INICI: 17/02/2016
DATA FINALITZACIÓ: 30/06/2016
DIES DE CLASSE: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous
HORARI: 15:00 A 18:00 HRS.
DURADA: 210 hrs.
LLOC D’IMPARTICIÓ: CATT GREMI (Avda. Comunitat Europea, nº 34) 08917 BADALONA
TOTALMENT PRESENCIAL (Places Limitades) / FORMACIÓ SUBVENCIONADA / Cost Gratuït

CONTINGUTS DEL CURS:

– UF0151: PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS I SEGURETAT EN MUNTANTGE D’INSTAL·LACIONS SOLARS (30 h)

– 1. Identificació i avaluació dels riscs professionals en el muntatge d’una instal·lació.
– 2. Normativa i protocol
– 3. Equips de protecció individual

– UF0152: MUNTATGE MECÀNIC EN INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES (90 h)

– 1. Organització i planificació per al muntatge mecànic
– 2. Muntatge mecànic d’estructures en instal·lacions solars fotovoltaiques

– UF0153: MUNTATGE ELÈCTRIC I ELECTRÒNIC EN INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES (90 h)

– 1. Organització i planificació per al muntatge d’equips elèctrics i electrònics.
– 1.1 Determinació i selecció d’equips i elements necessaris per al muntatge a partir dels plànols de la instal·lació.
– 1.2 Organització del muntatge dels circuits i equips elèctrics i electrònics.

– 2. Muntatge d’equips elèctrics i electrònics en instal·lacions solars fotovoltaiques

TITULACIÓ EXIGIDA / IMPRESCINDIBLE PER PODER ACCEDIR AL CURS:

L’alumne ha de disposar d’una de les següents titulacions:

· GRADUAT EN ESO
· TITOL FP I O CFGM
· TITOL DE BACHILLER
· CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 2 O 3
· ACCES A CICLE FORMATIU DE GRAU MITJA O SUPERIOR
· PROVA D’ACCES A LA UNIVERSITAT PER 25 O 45 ANYS

Tindrà que facilitar el títol original o be una fotocopia compulsada

En cas de no poder acreditar els estudis, es tindrà que superar una prova d’accés de NIVELL II

 INSCRIPCIONS
Per mes informació, s’ha de posar en contacte en les oficines de l’edifici CATT GREMI Srta. Lourdes
Tl. (93 384 60 75), emplenar el document de pre-inscripció que trobarà a aquí i fer-lo arribar per Mail recepcio@aemifesa.org / fax (93 384 27 11)
En cas de que hi hagi una plaça vacant, rebrà un e-mail de confirmació en un període màxim de dos dies.
Únicament d’aquesta manera, es farà efectiva la reserva.