Skip links

Curs Instal·lacions Elèctriques en edificis d’habitatges

Curs Instal·lacions Elèctriques en edificis d’habitatges

DATA D’INICI: 08/02/2016
DATA FINALITZACIÓ: 29/06/2016
DIES DE CLASSE: Dilluns, dimarts i dimecres
HORARI: 19:00 A 22:00 HRS.
DURADA: 170 hrs.
LLOC D’IMPARTICIÓ: CATT GREMI (Avda. Comunitat Europea, nº 34) 08917 BADALONA
TOTALMENT PRESENCIAL (Places Limitades) / FORMACIÓ SUBVENCIONADA / Cost Gratuït

CONTINGUTS DEL CURS:

– UF0884: MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D’ENLLAÇ EN EDIFICIS. (60 h)

– 1. Instal·lacions d’enllaç.
– 2. Representació i simbologia de les instal·lacions elèctriques d’enllaç.
– 3. Mesura en les instal·lacions elèctriques.
– 4. Elaboració de la documentació de les instal·lacions elèctriques d’enllaç.

– UF0885: MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ EN EDIFICIS D’HABITATGE

– 1. Instal·lacions d’electrificació en habitatges i edificis.
– 2. Representació i simbologia de les instal·lacions elèctriques en habitatges.
– 3. Càlcul en les instal·lacions elèctriques de BT d’edificis d’habitatges.
– 4. Muntatge d’instal·lacions elèctriques d’interior en habitatges i edificis.
– 5. Diagnòstic i reparació d’instal·lacions elèctriques en habitatges i edificis d’habitatges.
– 6. Normativa i documentació tècnica d’instal·lacions elèctriques.

– UF0886: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I MEDIAMBIENTALS EN EL MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACION

– 1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
– 2. Riscos generals i la seva prevenció.
– 3. Actuació en emergències i evacuació.
– 4. Riscos elèctrics.

TITULACIÓ EXIGIDA / IMPRESCINDIBLE PER PODER ACCEDIR AL CURS:

L’alumne ha de disposar d’una de les següents titulacions:

· GRADUAT EN ESO
· TITOL FP I O CFGM
· TITOL DE BACHILLER
· CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 2 O 3
· ACCES A CICLE FORMATIU DE GRAU MITJA O SUPERIOR
· PROVA D’ACCES A LA UNIVERSITAT PER 25 O 45 ANYS

Tindrà que facilitar el títol original o be una fotocopia compulsada

En cas de no poder acreditar els estudis, es tindrà que superar una prova d’accés de NIVELL II

 INSCRIPCIONS
Per mes informació, s’ha de posar en contacte en les oficines de l’edifici CATT GREMI Srta. Lourdes
Tl. (93 384 60 75), emplenar el document de pre-inscripció que trobarà a aquí i fer-lo arribar per Mail recepcio@aemifesa.org / fax (93 384 27 11)
En cas de que hi hagi una plaça vacant, rebrà un e-mail de confirmació en un període màxim de dos dies.
Únicament d’aquesta manera, es farà efectiva la reserva.