Skip links

Conveni Solred

ELS PRESENTEM ELS DESCOMPTES EN GASOLI I GASOLINA
La Federació ha signat un acord que permet obtenir als associats importants descomptes en el gasoli i gasolina.

Aquests descomptes són efectius a totes les estacions de servei especials SOLRED .( REPSOL, CAMPSA I PETRONOR.)

En total, més de 770 estacions de servei repartides per tot l’Estat espanyol. Els socis de la FEB gaudeixen d’uns descomptes excepcionals que s’apliquen sobre el preu final que marca el sortidor.

EE.SS. ESP. CATALUNYA 1,20 ce + 2,70 ce. gasóleo Tipo “A”

EE.SS. CATALUNYA 1,80 ce. gasolinas

EE.SS. ESP. ESPAÑA 1,20 ce + 2,40 ce. gasóleo Tipo “A”

EE.SS. ESPAÑA 1,80 ce gasolinas

gràcies als més de 1.000.000 de litres que gastem mensualment les empreses de tot el grup.

Per obtenir el descompte només cal pagar a les estacions de servei del Grup REPSOL amb la tarja SOLRED CLÁSICA i l’import amb el descompte es cobrarà a través del banc la primera setmana del mes següent.
A l’empresa rebreu la factura pel total dels consums realitzats durant el mes pel conjunt de vehicles, desglossada per productes i IVA per facilitar i simplificar la declaració. A més s’adjunta annex per a cadascun dels vehicles en el qual s’indiquen les hores, les dates i les estacions de servei en les quals s’ha efecutat el submninistrament, així com els quilòmetres realitzats fins aleshores pel vehicle.
A ,més a més amb la tarja SOLRED podreu pagar els peatges de les autopistes de tot Catalunya i l’Estat espanyol. També gaudireu del Servei d’Assistència 24 hores i de la Xarxa nacional de Tallers oficials adherits al Grup REPSOL.

COM OBTENIR LA TARJA SOLRED
1.- Abans de res, si vostè ja té una tarja SOLRED cal que ens truqui i ens ho digui. Si és així no es preocupi per res, la FEB enviarà una carta a SOLRED certificant que vostè es soci de la FEB i des d’aleshores gaudirà de les mateixes condicions que la resta d’associats a la FEB.
2.-Si vostè no té la tarja i desitja tenir-la , cal que lliuri a la FEB els següents documents:
a) El contracte d’ús de les targes SOLRED degudament emplenat que li facilitarem ( cal que ens el demanin)
b) Un aval pel doble de la quantitat en pessetes del seu consum mensual i que vostè haurà de gestionar amb la seva entitat financera. La quantitat mínima d’aquest aval serà de 601,01 euros.
La Feb lliurarà ambdós documents a SOLRED junt amb un certificat acreditatiu de la pertenença de l’empresa a la nostra associació.AQUEST AVAL , A VOSTÈ LI COSTARÀ 0 Euros.
El cost de l’aval és assumit integrament per SOLRED .
La gestió de les targes, un cop estiguin a la nostra disposició tots els impresos , serà d’un mes aproximadament i li enviaran directament a l’empresa.

Llistat d’estacions de servei incloses dins l’acord

Descarrega

Notícies relacionades