Skip links

La FEB participa en un nou programa per “reemprendre” empreses

L’Institut Municipal per a la Promoció de l’Ocupació de l’Ajuntament de Badalona (IMPO), la patronal multisectorial catalana CECOT i la Diputació de Barcelona a través de la seva Àrea de Desenvolupament Econòmic i d’Ocupació han signat un acord de col·laboració amb l’objectiu de desenvolupar la reempresa i la reemprenedoria a Badalona. A l’acte hi han estat presents el president de la Federació Empresarial de Badalona, Josep Maria Puente,  l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol; el vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, Ferran Civil, i el president de la patronal CECOT i del Centre Reempresa de Catalunya, Antoni Abad.

Reempresa es defineix com la compra o lloguer dels actius i fons de comerç d’una empresa ja en funcionament per part d’una o més persones amb l’objectiu de continuar amb el negoci original i fer-lo créixer evitant els llargs tràmits que suposa crear una empresa nova. Des de l’IMPO es reforçarà la tasca de suport a empreses ja constituïdes, amb l’orientació i el suport en el seu procés de cessió de l’activitat quan les circumstàncies així ho requereixin.

El Centre de Reempresa de Catalunya té com a principal objectiu posar en marxa un nou model d’emprenedoria per enfortir i dinamitzar el teixit empresarial català. Aquest nou model facilita el contacte entre empreses, emprenedors i empresaris, i permet la cessió de l’èxit empresarial a Catalunya a través de la compra-venda de negocis.

En aquest sentit, la CECOT ha impulsat la implantació del Centre de Reempresa de Catalunya, que té per objectiu la creació d’un mercat que posa en contacte a tots aquells agents titulars d’una activitat empresarial que no volen continuar amb tots aquells altres agents que prefereixen donar continuïtat a una activitat empresarial ja existent.