Skip links

Modificació del MPU i PGM al Nucli històric de Dalt la vila

El ple de l’ajuntament va modificar el Pla de Millora Urbana (PMU) i el Pla General Metropolità (PGM) del Nucli Històric de Dalt de la Vila.

Les dues zones estan relacionades i corresponen a una zona central del Barri de Dalt de la Vila. Aquesta modificación es fa per a complir dos objectius: un és preservar l’estructura parcel·lària existent del front edificat del carrer d’en Fluvià. I el segon és potenciar la reurbanització del viari existent i mantenir la idea de adequar els recorreguts de vianant a través del barri.

Per aconseguir tot això, la modificació fixa els canvis de qualifiació que es necesiten, la reordenació de tots els edificis que s’han de construir i la preservació de tots els espais verd i de vegatació que ja existeixen.