Skip links

Ja tenim el calendari de Festius del 2015

Ens plau informar-los del CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS per a l’any 2015 a CATALUNYA, publicat recentment i, que els pot ser d’utilitat per confeccionar la previsió de vacances o d’altres períodes d’activitat laboral.

CALENDARI DE FESTES LABORALS 2015

CATALUNYA – DOGC 30-04-2014  ORDRE EMO/133/2014 

DÍA

MES

1

Gener

Any Nou

Dijous

6

Gener

Reis

Dimarts

3

Abril

Divendres Sant

Divendres

6

Abril

Dilluns de Pasqua

Dilluns

1

Maig

Festa del treball

Divendres

24

Juny

Sant Joan

Dimecres

15

Agost

L’ Assumpció

Dissabte

11

Septembre

Diada Nacional de Catalunya

Divendres

12

Octubre

Festa Nacional d’Espanya

Dilluns

8

Desembre

La Inmaculada

Dimarts

25

Desembre

Nadal

Divendes

26

Desembre

Sant Esteve

Dissabte

 

En el territori de la Vall d’Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny, com a festa d’Aran, d’acord amb el que estableix el Decret 152/1997 i el Decret 146/1998, pels quals modifica el Decret 177/1980, sobre el calendari de festes fixes i suplents al territori de la Vall d’Aran.

Festes locals: cada municipi proposarà 2 festes locals, a més de las anteriors, de caràcter retribuït i no recuperable.

Nota: El calendari laboral anual tindrà efectes com a  calendari de dies inhàbils pel que respecte al còmput de terminis administratius a Catalunya.