Skip links

Els treballadors autònoms poden demanar fins al 24 de setembre una subvenció per a l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica

L’import màxim de la subvenció serà del 75% de l’import i cal que el treballador autònom tingui la seu social o el domicili a Badalona

Els treballadors autònoms que facin servir el seu vehicle per a l’activitat professional poden demanar fins al proper 24 de setembre la subvenció de l’Ajuntament de Badalona per a l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) per als treballadors autònoms.

Els requisits generals per accedir a aquesta subvenció són els següents:

–          Ser un treballador autònom ( no un professional autònom) en data 1 de gener de 2014

–          Tenir la seu o domicili social a Badalona

–          Ser subjecte passiu de l’IVTM a Badalona per a un vehicle destinat a la seva activitat comercial o professional

–          Presentar la sol·licitud amb la documentació que s’indicarà a l’Ajuntament de Badalona

–          Només es podrà percebre una subvenció per sol·licitant

El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Badalona i regidor d’Hisenda, Ramon Riera, ha destacat precisament que aquest any l’Ajuntament, “ha fet un esforç perquè la subvenció arribi fins al 75% de la quota líquida de l’impost, la qual cosa suposa una millora substancial respecta a l’any passat, que era del 50%.

Les sol·licituds per acollir-se a la subvenció s’han de presentar al Servei d’Atenció al Ciutadà ubicat a l’edifici municipal El Viver ( Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12). Més informació als telèfons 934 832 993/ 934 832 647 i a la web municipal www.badalona.cat