Skip links

El 43% dels alumnes majors de 25 anys ja estan a la Universitat

L’ajuntament de Badalona va crear una iniciativa juntament amb la Universitat de Barcelona per fomentar l’ocupació dels aturats majors de 25 anys que no tenien estudis Universitaris i que eren residents de Badalona.

El curs d’accés a la Universitat va ser retribuït i els resultats han donat que un 43% dels alumnes ja estan cursant un grau a la UB.

A més se’ls hi va oferir una ajuda de 500 euros mensuals durant els 3 primers mesos.

Gràcies a l’èxit que ha tingut aquesta iniciativa, l’ajuntament ha anunciat que ja n’estan preparant de noves pels propers anys i per fomentar els estudis i l’ocupació a Badalona.